ஓட்டளித்தால் மட்டுமே அரசு ஊழியருக்கு சம்பளம் - தேர்தல் ஆணையம்.