+1 தேர்வு முடிவுகள் - முதல் மூன்று மற்றும் கடைசி மூன்று இடங்கள் பெற்ற மாவட்டங்கள்!