2 ஆண்டாக ஆன்லைனில் விவரங்கள் பதிவேற்றம், இந்த ஆண்டாவது மாணவர்களுக்கு ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்கப்படுமா?