அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள 7000 ஆசிரியர்கள் நிரப்பப்படும் - கல்வி அமைச்சல் செங்கோட்டையன்