திங்கள்கிழமை அல்லது செவ்வாய்கிழமை அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு..