தலைமை ஆசிரியர் ஒரே பள்ளியை சேர்ந்த உட்பட 20 ஆசிரியர்கள் பணியிட மாற்றம்