SSA-SPD PROCEEDINGS-தொடக்க நிலை மற்றும் உயர்நிலை தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி நடத்துவதற்கு தெளிவுரை வழங்கி உத்தரவு