அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் யார் யார் படங்களை வைக்கலாம் : அரசாணை