அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் பற்றிய குறும்படம் (நான் கோமாளி)
அரசுபள்ளி ஆசிரியர்கள் மீதான நன்மதிப்பை சமூகத்திடம் ஏற்படுத்தும் இந்த குறும்படம் என்பதால் நம் தளத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.