பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு JEE தேர்வுக்கு விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கும் நாள் திருத்தம்& மற்றும் தேர்வு நடைபெறும் நாள்
FRIENDS PLEASE DOWNLOAD HERE (PDF)