டெங்கு கொசு உருவாகும் தொடர்நிலை சூழல் இருந்த பள்ளிக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்த பேரூராட்சி