அக்டோபர் மாத வேலை நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்கள் விவரம் - தீபாவளிக்கு முன் வரும் சனிக்கிழமை வேலைநாளை விடுமுறை விட எதிர்பார்ப்பு