திரை நட்சத்திரங்களே...அரசுப் பள்ளிகளின் மீது கவனம் செலுத்த இதைச் செய்வீர்களா?