இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வுக்கான உடற்தகுதி தேர்வுக்கு நுழைவுச்சீட்டு வெளியீடு.


இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வுக்கான உடற்தகுதி தேர்வுக்கு நுழைவுச்சீட்டு வெளியீடு.
நுழைவுச்சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்ய கீழ் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்.
www.tnusrb.in