பெண் கல்வி முன்னேற்றத்திற்கு தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தெரிவிக்க Girl Child Education Survey For ZIIEI

கீழ்கண்ட Google Form-ஐ பூர்த்தி செய்து பெண் கல்வி முன்னேற்றத்திற்கு தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டுமாய் அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். T.J.நாகேந்திரன்
Click here to download