தமிழக அரசு பள்ளிக்கு கொடுத்த LAPTOP மற்றும் WINDOWS 10 LAPTOP ல் 1.5 GB DATA வீணாகாமல் தடுப்பது எப்படி????