முதல் வகுப்பு - மெய்யெழுத்துக்கள் அறிமுகம் Power Point வடிவில்...

ஆக்கம் : திரு வீ.மருது
Click Here - Tamil Consonant part 1Click Here - Tamil Consonant part 2Click Here - Tamil Consonant part 3
இந்த PPT யை மொபைலில் பார்க்க WPS OFFICE APP இன்ஸ்டால் செய்து பின்னர் PLAY செய்தால் அருமையாக இருக்கும்.