அரசு ஆசிரியர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது? - இடைநிலை ஆசிரியர்களின் தொடக்க நிலை ஊதியம் ரூ.18000 மட்டுமே - உண்மையை உரைத்த Thanthi Tv - Video