அனைத்து வகை பள்ளிகளின் இரண்டாம் பருவ, அரையாண்டு தேர்வு கால அட்டவணை வெளியீடு!!