குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி ஒரு நாள் தலைமை ஆசிரியையாக பணியாற்றிய அரசுப்பள்ளி மாணவி