மாநில அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சியில் வெற்றிபெற்று தென்னிந்திய அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வு ஆகியுள்ள ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள்


வேலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 4 மாணவர்கள் 1 ஆசிரியர் மாநில அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சியில் வெற்றி பெற்று தென்னிந்திய அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வு...