உலகத் தமிழிசை மாநாடு: பாரதியார் பல்கலைக் கழகத் துணை வேந்தருக்கு அழைப்பு