பட்டதாரி ஆசிரியர் இடமாறுதல், பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு உடனே அறிவிக்க வேண்டும்.

மன உளைச்சலின்றி பணிபுரிய பட்டதாரி ஆசிரியர் இடமாறுதல், பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு உடனே அறிவிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்