அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை வழங்குதல் குறித்து இணை இயக்குனரின் செயல்முறைகள்