வெளிநாட்டு அனுபவ சான்றிதழை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் ஏற்குமா?

அரசு கல்லூரிகளில் உதவி பேராசிரியர் பணியிடம் - வெளிநாட்டு அனுபவ சான்றிதழை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் ஏற்குமா? விண்ணப்பதாரர்கள் குழப்பம்.