பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு புதிய IAS ஆணையராக திருமதி.சிஜி தாமஸ் வைத்யன் அதிகாரியை நியமனம் செய்து தமிழக அரசு அரசாணை -G.O 4799 , DATE : 14.11.2019