53 வகையான ஆவணங்களை தயார் செய்ய கல்வித்துறை நிர்பந்தம்!! பாடங்கள் நடத்த முடியவில்லை என ஆசிரியர்கள் ஆதங்கம்!!