தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தல் பணிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் தேர்தல் பணிகளில் விலக்களிக்க கோரிக்கை

தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தல் பணிகளில் உடநலம் பாதித்தவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மகப்பேறு அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களை தேர்தல் பணியில் இருந்து விடுவிக்க தமிழக ( உள்ளாட்சி ) தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் நல கூட்டமைப்பு நிறுவனத் தலைவர் சா. அருணன் வேண்டுகோள்
அறிக்கை
2.12.2019
===========
தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தல் பணிகளில் உடநலம் பாதித்தவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மகப்பேறு அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களை தேர்தல் பணியில் இருந்து விடுவிக்க தமிழக ( உள்ளாட்சி ) தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் நல கூட்டமைப்பு நிறுவனத் தலைவர் சா. அருணன் வேண்டுகோள்