உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பாக விழுப்புரம் முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் அறிவுரைகள்!!

விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்படுவதாக இருந்தாலும் தேர்தல் தொடர்பான முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்.