ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவு!!

ஊதிய முரண்பாடுகளை களையக்கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் குழு அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதைத் தொடரந்து குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவு.