EMIS தளம் புதிய வசதிகளுடன் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது!

EMIS தளத்தில் Login செய்தவுடன் வரும் School dashboard ல் மாணவர்களின் வருகை சதவீதங்களை வகுப்பு ,பிரிவு மற்றும் மாணவர்கள் வாரியாக அறிய புதிய வசதி (STUDENTS ATTENDANCE) செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் பள்ளியில் உள்ள கழிவறை,குடிநீர் வசதிகளை (FUNCTIONAL,NON FUNCIONAL)அறியவும் FACILITIES என்ற வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
TO DO LISTல் உள்ள Invalid aadhar & invalid mobile எண்களை சரிசெய்யும் வசதி அவ்விடத்திலேயே வழங்கப்பட்டுள்ளது.ஆதார்/கைபேசி எண்களை பதிவு செய்து Save செய்யலாம்.