தேர்வு அறைக்கு எக்காரணத்தைக் கொண்டும் ஆசிரியர்கள் கைப்பேசி கொண்டு செல்லுதல் கூடாது - Exam Instructions - CEO Proceedings