அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் "பள்ளி பாதுகாப்பு உறுதி மொழி " – பள்ளி வளாகத்தில் ஓவியமாக வரைய உத்தரவு - Proceedings - Drawing Pledge Attached