3,000 பணியிடங்கள் பறிபோகும் அபாயம்- பள்ளி ஆசிரியர்கள் கலக்கம்