உடலில் தோன்றும் அறிகுறிகளும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும்

உடல் அறிகுறி(#Symptoms) - அதன் சந்தேகமும் பாதிப்புகளும்
1 . முகத்தில் அரிப்போ நமைச்சலோ எடுத்தால் - கூந்தலில் சுத்தமில்லை என அர்த்தம்.
2. வயிற்றுவலியோ வயிற்றாலையோ இருந்தால் - கைவிரல் நகங்கள் சுத்தமில்லை என அர்த்தம்.
3. கண்களோ மூக்கோ தொடர்ந்து அரிக்குமானால் - ஜலதோசம் பிடிக்கப்போகிறது என அர்த்தம்.
4. காதில் அதீத குடைச்சலோ வலியோ வந்தால் - காய்ச்சல் வர நேரம் வந்துவிட்டது என அர்த்தம்.
5. கைமடிப்பு, கழுத்து மடிப்பு, கால் இடுக்கில் கருப்பான பட்டை விழுந்தால் - கணையத்தில் இன்சுலினின் சுரப்பு அதிகமாகிறது என அர்த்தம்.
உடலில் இன்சுலின் அதிகம் சுரந்து அதிக பசி எடுக்கிறதென்றால் - அது நீரிழிவின் ஆரம்பம் என அர்த்தம்.
6. கால் பாதங்களில் வெடிப்பு உண்டானால்- உடலில் அதிக அழுத்தமும் சூடும் இருக்கிறது என அர்த்தம்.
7. முழுங்கால் மூட்டு அல்லது கால்களின் மணிக்கட்டு வலியெடுத்தால் - உடலில் அதிக எடை கூடிவிட்டது அதனைக் குறைக்கவேண்டும் என அர்த்தம்.
8 .தொடர்ந்து முதுகுத்தண்டு அல்லது இடுப்புப் பகுதி வலிக்குமானால் - அந்த இரு எலும்புகளும் மிருதுவாகி தேய்மானம் தொடங்குகிறது என அர்த்தம்.
9. உதட்டில் அல்லது மேல்தோலில் வெடிப்பு, பிளவு, தோல் உரிதல் உண்டாகுமானால் - உடலில் நீர்ச்சத்தும் எண்ணெய்ப்பசையும் குறைந்துவிட்டது என அர்த்தம்.
10. தோள்பட்டை, முதுகுத்தாரை, குதிங்கால் இவற்றில் இறுக்கமோ வலியோ வந்தால் - உடலில் காற்றின் அழுத்தம் கூடி வாயு தேங்கியுள்ளது என அர்த்தம்.
11. கைவிரல் நகங்களுக்கு மேல் மெல்லிய கருப்புக்கோடு விழுமானால் - இருதயத்தில் பிரச்சினை தொடங்குகிறது என அர்த்தம்.