34% அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? - உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் - Level 22 (Grade Pay - 5400) - BEO, PG, HS & HSS Head Master - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, August 23, 2022

34% அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? - உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் - Level 22 (Grade Pay - 5400) - BEO, PG, HS & HSS Head Master

34 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்?

தமிழ்நாடு அரசு ஜூலை 1 முதல் தமிழக அரசு ஊழியர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவித்துள்ளது அதன்படி தற்போது உள்ள 31 சதவீத அகவிலைப்படி லிருந்து 34 சதவீத அகவிலைப்படி உயருகிறது இதில் உங்களுக்கு எவ்வளவு அகவிலைப்படி உயர்வு வரும் என்பதற்கான அட்டவணை உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது

34% D.A Hike Calculation - Level 18 (Grade Pay - 4800) - BEO, PG, Middle & HS Head Master

Click Here To Download - 34% D.A Hike Calculation - Level 22 (Grade Pay - 5400) - BEO, PG, HS & HSS Head Master- Pdf

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad