Friday, June 18, 2021

Thursday, June 17, 2021

Thursday, June 17, 2021

NEET- தேர்வால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் என்னென்ன? பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வரும் 23-ம் தேதிக்குள் அஞ்சல் வழியாகவோ / மின்னஞ்சல் வழியாகவோ அனுப்பலாம் - ஓய்வுபெற்ற நீதியரசர் ஏ.கே.ராஜன் குழு அறிவிப்பு

Wednesday, June 16, 2021

Wednesday, June 16, 2021

CPS வல்லுநர் குழுவின் பரிந்துரைகள் அரசின் ஆய்வில் உள்ளது!!! அரசின் இறுதி முடிவுக்கு ஏற்றவாறு செயல்பட முடிவு என நிதித்துறை சிறப்புச் செயலாளர் Tmt.பூஜா குல்கர்னி IAS அரசுத் தகவல் மைய ஆணையருக்கு கடிதம்!!!

பொதுச் செய்திகள்

கல்விச் செய்திகள்

Featured News