தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கூட்டுறவு சங்கங்களில் காலியாக இருக்கின்ற உதவியாளர் மற்றும் இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, August 22, 2022

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கூட்டுறவு சங்கங்களில் காலியாக இருக்கின்ற உதவியாளர் மற்றும் இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

 

Notification pdf file available in below link
Click here to download pdf file


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad