தணிக்கை தடைகளை விரைந்து நிவர்த்தி செய்ய பள்ளிக் கல்வி ஆணையரக நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் உத்தரவு!!! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, September 19, 2022

தணிக்கை தடைகளை விரைந்து நிவர்த்தி செய்ய பள்ளிக் கல்வி ஆணையரக நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் உத்தரவு!!!

மதுரை மண்டல கணக்கு அலுவலகத்தில், நிலுவையில் உள்ள நிதி சார்ந்த தணிக்கை தடைகளை விரைந்து நிவர்த்தி செய்ய பள்ளிக் கல்வி ஆணையரக நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் உத்தரவு!!!

Download here - Proceedings

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad