சிறுபான்மையின மாணவர்களின் கல்வி உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 30.09.2022 - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Sunday, September 18, 2022

சிறுபான்மையின மாணவர்களின் கல்வி உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 30.09.2022

சிறுபான்மையின மாணவர்களின் ( முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்கள்) கல்வி உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 30.09.2022

மேலே குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள், மாணவர்கள் ( வகுப்பு 1-12 ) அனைவரும் விண்ணப்பித்து, நிகழ் கல்வி ஆண்டிற்கான 2022-23 கல்வி உதவித் தொகையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்..

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad