TNTET 2019 - Official Answer Key Published by TRB


ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2019 - விடைக் குறிப்பு வெளியீடு.

ஜுன் 8,9 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2019 - விடைக் குறிப்பு வெளியீடு.

தற்காலிக விடைக் குறிப்புக்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்க ஜீன் 15 கடைசி தேதி.

Click - Paper I - Tentative Answer KeyClick - Paper II - Tentative Answer Key

Click - Paper I - FormatClick - Paper II - Format