சிறப்பாசிரியர் நியமனம் ! இறுதிப்பட்டியலில் குளறுபடி உள்ளதாக மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் கலையாசிரியர் நலச்சங்கம் புகார்!