1 முதல் 8 வரை பள்ளிகள் திறப்பு :ஒரு வகுப்பறையில் 20 மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி. சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடத்த ப்படும்.- அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Saturday, October 2, 2021

1 முதல் 8 வரை பள்ளிகள் திறப்பு :ஒரு வகுப்பறையில் 20 மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி. சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடத்த ப்படும்.- அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

1 முதல் 8 வரை பள்ளிகள் திறப்பு :ஒரு வகுப்பறையில் 20 மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி. சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடத்த ப்படும்.- அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad