அனைத்து பள்ளிப் பேருந்துகளின் முன்புறமும், பின்புறமும் கேமரா மற்றும் சென்சார் கருவிகளை பொருத்த உத்தரவு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, August 11, 2022

அனைத்து பள்ளிப் பேருந்துகளின் முன்புறமும், பின்புறமும் கேமரா மற்றும் சென்சார் கருவிகளை பொருத்த உத்தரவு.
அனைத்து பள்ளிப் பேருந்துகளின் முன்புறமும், பின்புறமும் கேமரா மற்றும் சென்சார் கருவிகளை பொருத்த உத்தரவு - மோட்டார் வாகன விதியில் திருத்தம் செய்து அரசிதழ் வெளியீடு!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad