தொடக்கக்கல்வி -75 வது சுதந்திர தின விழா பள்ளிகளில் கொண்டாடுதல்- அறிவுரைகள் வழங்குதல்-சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Friday, August 6, 2021

தொடக்கக்கல்வி -75 வது சுதந்திர தின விழா பள்ளிகளில் கொண்டாடுதல்- அறிவுரைகள் வழங்குதல்-சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


தொடக்கக்கல்வி-75 வது சுதந்திர தின விழா பள்ளிகளில் கொண்டாடுதல்- அறிவுரைகள் வழங்குதல்-சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்-
CLICK HERE TO DOWNLOAD-PDF

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad