ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள் Pension papers தயார் செய்வது இனி IFHRMS வழியாக மட்டுமே - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, July 27, 2022

ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள் Pension papers தயார் செய்வது இனி IFHRMS வழியாக மட்டுமே

1.8.2022 முதல் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள் Pension papers தயார் செய்வது IFHRMS வழியாக மட்டுமே Manual systems not accept E-SR(electronic service register) ONLY கருவூல ஆணையரின் கடிதம்.No comments:

Post a Comment

Post Top Ad