Monday, August 29, 2022

TNSED- Mobile App- White screen Solution

அனைத்து ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கும் வணக்கம். தங்களின் படைப்புகள் மாணவர்களுக்கு பயன்படவேண்டும் என நினைத்தால், உங்கள் படைப்புகளை thamizhkadal.com@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்கவும் உங்கள் அனுமதியோடு வெளியிடப்படும்.

JOIN YOUR தமிழ்க்கடல் TELEGRAM GROU


SUBSCRIBE YOUR தமிழ்க்கடல் கல்வித் தொலைக்காட்சி

நேற்று TNSED ஆப் 25% ஆசிரிய பெருமக்கள் வேலை செய்யாமல் அதை தொட்டால் வெள்ளையாக முழவதும் வருவதாக சொன்னாங்க..அதை நிவர்த்தி செய்ய இதோ வழிமுறைகள்......
👇👇👇👇👇👇👇

ɢᴏɪɴɢ ᴏɴ...
👇
👇
ᴘʟᴀʏ sᴛᴏʀᴇ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]
👇
👇
ᴘʟᴀʏ sᴛᴏʀᴇ ʀɪɢʜᴛ sɪᴅᴇ ᴛᴏᴘ ᴄᴏʀɴᴇʀ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]
👇
👇
ᴏᴜʀ ᴏᴡɴ ɴᴀᴍᴇ ɪɴɪᴛɪᴀʟ [ᴏʀ] ᴘᴇʀsᴏɴs ᴘʜᴏᴛᴏ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]
👇
👇
ᴍᴀɴᴀɢᴇ ᴀᴘᴘs ᴀɴᴅ ᴅᴇᴠɪᴄᴇ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]
👇
👇
ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ-[ᴛᴏᴜᴄʜ] (sᴇᴄᴏɴᴅ ᴏᴘᴛɪᴏɴ)..
👇👇👇👇👇👇

👉 ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ ᴀᴜᴛᴏ,

👉ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ sʏsᴛᴇᴍ ɪɴᴛᴇʟʟɪɢᴇɴᴄᴇ,

👉ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ ᴀᴄᴄᴇssɪʙɪʟɪᴛʏ,

👉ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ ᴄᴀʀᴇ,

👉ᴄᴀʀʀɪᴇʀ sᴇʀᴠɪᴄᴇ,

👉ɢᴏᴏɢʟᴇ-ᴄʜʀᴏᴍᴇ,

👉ᴅᴇᴠɪᴄᴇ ʜᴇᴀʟᴛʜ sᴇʀᴠɪᴄᴇ,

👉ᴅᴇᴠɪᴄᴇ ᴄᴀʀᴇ,

👉ᴅᴇᴠɪᴄᴇ ᴀᴜᴛᴏ,

👉ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴡᴇʟʟʙᴇɪɴɢ,

👉ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴀᴜᴛᴏ,

👉ɢᴏᴏɢʟᴇ,

👉ɢᴏoɢʟᴇ ᴘʟᴀʏ sᴇʀᴠɪᴄᴇ ғᴏʀ-ᴀʀ,

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
🤓🤓🤓🤓

*💪மேற்காணும் அனைத்து sᴏғᴛᴡᴀʀᴇ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴஐயும், அப்டேட் செய்தால் தான் வேலை செய்யும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் .பொறுமையாக அவசரமின்றி நிதானமாக கவனத்துடன் செய்யுங்க..அதன்பிறகு சரியாக வேலை செய்யும்..
Thamizhkadal Study Materials Websites Links Given Below:

WEBSITE 1 : CLICK HERE

WEBSITE 2 : CLICK HERE

WEBSITE 3 : CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

பொதுச் செய்திகள்

6TH TO 9TH BRIDGE COURSE WORK BOOK & ALL WORK SHEET ANSWER KEY

CLASS

SUBJECTS

VIEW

9TH

TAMIL

CLICK

9TH

ENGLISH

CLICK

9TH

MATHS

CLICK

9TH

SCIENCE

CLICK

9TH

SOCIAL

CLICK

8TH

TAMIL

CLICK

8TH

ENGLISH

CLICK

8TH

MATHS

CLICK

8TH

SCIENCE TM

CLICK

8TH

SCIENCE EM

CLICK

8TH

SOCIAL

CLICK

7TH

TAMIL

CLICK

7TH

ENGLISH

CLICK

7TH

MATHS

CLICK

7TH

SCIENCE

CLICK

7TH

SOCIAL

CLICK

6TH

TAMIL

CLICK

6TH

ENGLISH

CLICK

6TH

MATHS

CLICK

6TH

SCIENCE

CLICK

6TH

SOCIAL

CLICK


Featured News

THAMIZHKADAL STUDY MATERIAL

கிழே உள்ள தலைப்பை தொடவும்

FOLLOW THE THAMIZHKADAL WEBSITES
WWW.THAMIZHKADAL.COM
EXAM STUDY MATERIAL ONLINE TEST VIDEO MATERIAL
TEXT BOOK CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
இலக்கிய வரலாறு CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
GK CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
CURRENT AFFAIRS CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
TNPSC CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
TET CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
PG TRB CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
POLICE CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
NEET CLICK VIEW ATTEND CLICK VIEW
TELENT EXAM NMMS TRUST NTSE
TK WEBSITES THAMIZHKADAL.COM THAMIZHKADAL.IN STUDY MATERIALS

©THAMIZHKADAL
Back To Top