TNSED- Mobile App- White screen Solution - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, August 29, 2022

TNSED- Mobile App- White screen Solution

நேற்று TNSED ஆப் 25% ஆசிரிய பெருமக்கள் வேலை செய்யாமல் அதை தொட்டால் வெள்ளையாக முழவதும் வருவதாக சொன்னாங்க..அதை நிவர்த்தி செய்ய இதோ வழிமுறைகள்......
👇👇👇👇👇👇👇

ɢᴏɪɴɢ ᴏɴ...
👇
👇
ᴘʟᴀʏ sᴛᴏʀᴇ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]
👇
👇
ᴘʟᴀʏ sᴛᴏʀᴇ ʀɪɢʜᴛ sɪᴅᴇ ᴛᴏᴘ ᴄᴏʀɴᴇʀ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]
👇
👇
ᴏᴜʀ ᴏᴡɴ ɴᴀᴍᴇ ɪɴɪᴛɪᴀʟ [ᴏʀ] ᴘᴇʀsᴏɴs ᴘʜᴏᴛᴏ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]
👇
👇
ᴍᴀɴᴀɢᴇ ᴀᴘᴘs ᴀɴᴅ ᴅᴇᴠɪᴄᴇ-[ᴛᴏᴜᴄʜ]
👇
👇
ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ-[ᴛᴏᴜᴄʜ] (sᴇᴄᴏɴᴅ ᴏᴘᴛɪᴏɴ)..
👇👇👇👇👇👇

👉 ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ ᴀᴜᴛᴏ,

👉ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ sʏsᴛᴇᴍ ɪɴᴛᴇʟʟɪɢᴇɴᴄᴇ,

👉ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ ᴀᴄᴄᴇssɪʙɪʟɪᴛʏ,

👉ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ ᴄᴀʀᴇ,

👉ᴄᴀʀʀɪᴇʀ sᴇʀᴠɪᴄᴇ,

👉ɢᴏᴏɢʟᴇ-ᴄʜʀᴏᴍᴇ,

👉ᴅᴇᴠɪᴄᴇ ʜᴇᴀʟᴛʜ sᴇʀᴠɪᴄᴇ,

👉ᴅᴇᴠɪᴄᴇ ᴄᴀʀᴇ,

👉ᴅᴇᴠɪᴄᴇ ᴀᴜᴛᴏ,

👉ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴡᴇʟʟʙᴇɪɴɢ,

👉ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴀᴜᴛᴏ,

👉ɢᴏᴏɢʟᴇ,

👉ɢᴏoɢʟᴇ ᴘʟᴀʏ sᴇʀᴠɪᴄᴇ ғᴏʀ-ᴀʀ,

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
🤓🤓🤓🤓

*💪மேற்காணும் அனைத்து sᴏғᴛᴡᴀʀᴇ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴஐயும், அப்டேட் செய்தால் தான் வேலை செய்யும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் .பொறுமையாக அவசரமின்றி நிதானமாக கவனத்துடன் செய்யுங்க..அதன்பிறகு சரியாக வேலை செய்யும்..

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad