மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு ( +2 ) சிறப்புத் துணை தேர்வு ஜீன் 2019 தேர்வர்கள் பள்ளிகள் / தேர்வு மையங்கள் மூலம் ஆன்-லைனில் விண்ணப்பித்தல் தொடர்பாக தேர்வுத்துறை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் [ நாள் : 03.05.2019 ]