தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 5%அகவிலைப்படி உயர்வு. அரசாணை வெளியீடு GO NO 323 Dated: 17 - OCT - 2019