10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு மாணவர்களின் பெயர் பட்டியலை தயாரித்தல் தொடர்பான இயக்குனர் செயல்முறைகள்


SSLC NR Preparation - director proceeding pdf - click here to download